Sähköiset tullauspalvelut – Sujuvat rajanylitykset – Tyytyväinen asiakas!

Palvelutarjontaamme kuuluu ulkomaankauppaan liittyvät tullaus- ja huolintapalvelut EU:n ja kolmansien maiden välillä maantie-, rautatie- ja laivakuljetuksissa. Tuonnin, viennin, passitusten ym. tullimuodollisuuksien ilmoitukset hoidetaan yhteistyössä Suomen Tullin kanssa sähköisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Tilaajavastuu / Luotettava Kumppani -status, HSEQ sertifikaatti sekä yrityksemme korkein AAA-luottoluokitus Tullissa ja yritysrekistereissä takaavat myös osaltaan sen, että huolintatoimeksiannot hoidetaan huolella viranomaissäännösten mukaisesti aina tavaranhaltijan etua silmällä pitäen. Taustalla kaikessa toiminnassa on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM2015).

Tuontitullaukset

Tarjoamme tuontitullauspalveluja maantie-, rautatie- ja laivakuljetusten tarpeisiin. Tuontitullaukset hoidetaan sähköisesti asiakkaan tarpeesta, tuontimäärästä, kuljetusmuodosta ja tullinimikkeestä riippuen joko jaksotullauksena tai kertatullauksena. Hoidamme tulli-ilmoitukset, saapumisen arex-ilmoitukset ja muut tarvittavat muodollisuudet Tulliin ennen tavaran saapumista EU-rajalle sekä huolehdimme aktiivisesta yhteydenpidosta toimitusketjun eri osapuolten kanssa kuljetusprosessin ajan, jotta rajanylitykset olisivat mahdollisimman sujuvia. Kaikki neuvonta, opastus ja päivystys kuuluu räätälöityjen ”all inclusive” -huolintapakettiemme hintaan.

Vientiselvitykset

Vientiselvitykseen tarvittavat dokumentit, kuten viennin saateasiakirja (EAD) ja CMR-rahtikirja, tehdään sähköisesti yhteistyössä viejän ja lastauspaikan kanssa. Hoidamme myös sähköisen ja manuaalisen TIR-Carnet -passitusdokumentin laadinnan vientiselvityksen liitteeksi sekä opastamme asiakkaita vientiin liittyvien lupien yms. dokumenttien hankinnassa.

Passitus ja muut tullimenettelyt

Hoidamme tavaranhaltijan puolesta T-passitusilmoitukset sekä muut tullimenettelyt, mm. väliaikainen vienti ja maahantuonti, jälleenvienti, sisäinen ja ulkoinen jalostus.

Asiakasneuvonta ja muut palvelut

Neuvomme ja konsultoimme asiakkaitamme kaikissa huolintaan, tullauksiin ja tavarantoimituksiin liittyvissä asioissa. Autamme EU:n ulkopuolista kauppaa aloittelevia yrityksiä Tullin lupien ja muiden tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. Uusille maahantuojille ja vientiyrityksille tullauksiin liittyvät käytännön asiat ovat usein työläitä ja vieraita; me autamme luvat kuntoon ja toimitukset alkuun!

Tullausmaailma ja säännökset EU:ssa muuttuvat jatkuvasti. Seuraamme aktiivisesti tullilainsäädännön kehitystä ja muita muutostrendejä tulevaisuutta silmällä pitäen ja pyrimme optimoimaan ja tehostamaan tullauskäytäntöjä järjestelmähankkeilla yhteistyössä Tullin ja asiakkaiden kanssa aina asiakkaamme etua silmällä pitäen.